Hem

Den kommunala musikskolan i Sverige har varit en bra grogrund för kommande generationer av musiker. Där har man fått en chans att prova på instrument och utveckla sitt spelade och intresset för musik i allmänhet. Det har också varit möjligt för alla att testa på oavsett bakgrund. Den kommunala musikskolan startades upp på 40-talet men det var endast några få kommuner som införde musikskola som ett val för eleverna. Innan skolan kom med musikundervisning så fanns det inte så många alternativ att välja bland. Musiken fanns bara på några få ställen som i kyrkan och i militären. Men med en kommunal musikskola skulle alla barn och ungdomar få chansen.

60-talet banade väg

På 60-talet spred sig musikskolan i Sverige och fler kommuner införde det på schemat. Så här beskrev man orsaken varför man skapade en kommunal musikskola, citatet är hämtat från SMOK, svensk musik och kulturskola.

”Den för Sverige mycket starka folkbildningstanken – att genom utbildningsinsatser för alla stärka människors möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och att påverka och förändra förhållanden i samhället – nådde även musikundervisningen!”

2009 hade ungefär 96 % av landets kommuner en allmän musikskola som ett val för sina elever. Elever kan delta i musikskolan från 2:a klass upp till gymnasiet. De instrument som förekommer är:

Blockflöjt
Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon
Trumpet
Trombon
Valthorn
Tuba
Gitarr
Elbas
Piano
Nyckelharpa

Annat inom kulturskolan

Teater
Dans

Detta är ett exempel på instrument som skolan kan erbjuda undervisning i. Det kan förekomma avvikelser på vissa skolor. Vilket instrument man får spela kan också regleras av vilken klass man går i. Vanligtvis så kan man bara spela blockflöjt i årskurs 2.

När man deltar i musikskolan så sker undervisningarna oftast i grupp eller enskilt. De olika instrumenten styr vilken sorts metod man använder, och hur många som spelar det aktuella instrumentet.

Instrumenten som man ska lära sig måste man antagligen hyra eller köpa. Skolan kan låna ut vissa instrument men oftast får man hyra det från skolan eller en musikaffär. Det kan kosta från 300 kr per termin till 300 kr i månaden. Det beror helt på vilket instrument det gäller.
Kostnadsfritt på många håll

Tanken var ju att alla skulle få chansen att testa instrument och lära sig om musik. Kostnaden för ett barn i musikskola kan uppgå till 700 kr per termin plus eventuell hyra för instrument. Är man flera syskon i en familj kan detta bli en väldigt stor kostnad. Då är det inte längre till för alla, då blir det en klassfråga. Men på vissa håll i landet så erbjuder man sin musik och kulturskola helt kostnadsfritt och det har haft en positiv effekt. Nu kan alla som vill gå i musikskola utan avgift. Älvkarleby i Uppsala län har infört detta med kostnadsfri musikskola. Man införde det under hösten 2011 och har då sett en markant ökning i antalet elever som går i musikskolan, elever som kanske inte skulle ha fått den möjligheten.

Musik och kulturskolan får väldigt bra stöd från politiker. Nästan alla partier som sitter i riksdagen är överens om att man ska bevara musikskolan som den är. Att barn och ungdomar ska få ha kvar möjligheten.